SRT Consult


SRT staat voor ‘SPIRITUAL RESPONSE THERAPY’ en is een spirituele healing methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de pendel. Met deze methode kun je jouw leven meer vormgeven, zinvoller en mooier maken. We hebben allemaal een ziel, die naast vele positieve kwaliteiten, ook belemmeringen met zich meedraagt. Deze negatieve energieën worden met SRT opgespoord, zelfs als ze in vorige levens geworteld blijken te zijn! Openstaan voor de reïncarnatie-gedachte is hierbij dus wel belangrijk. We bellen zinnebeeldig naar ‘boven’, naar jouw ‘Hoger Zelf ‘; het bovenpersoonlijke, etherische aspect van jou dat oordeelloos is en geen onderscheid maakt, geen overtuigingen of afgescheidenheid kent. Het heeft inzage in jouw ‘Zielenarchief’; het overzicht van al jouw levens vóór dit leven, het huidige leven en het kent het potentieel van al je toekomstige levens. In het belang van de groei van van jouw bewustzijn kan het zaken blootleggen, verduidelijken én zuiveren!


Het is een enorm inzichtgevende methode, de ‘kwartjes vallen’ zogezegd, de oorzaken van problemen worden heel duidelijk naar het bewustzijn gebracht en “Aha!” en “Oh vandaar!” wordt dan ook vaak geroepen tijdens zo’n consult. Na de zuivering van eventuele onharmonische energiën, blokkades of verstoringen ga je meestal niet met lege handen maar met een aantal heel mooie, geactiveerde, positieve expressies naar huis waarmee je nieuwe, positieve gewoontepatronen kunt aanleren. Het zijn werkelijk prachtige, ‘spirituele cadeautjes’ die, wanneer je deze goed ter hand neemt, je levenskwaliteit zéér positief kunnen beïnvloeden! 


Let wel: SRT is geen toverstafje wat jouw problemen op magische wijze doet verdwijnen! Het is aan jou of je alle nieuwe inzichten en informatie ter harte neemt en ermee aan de slag gaat. Ieder mens heeft een vrije wil. Dit betekent dat de cliënt als persoon het laatste woord heeft. Een zielszuivering kan dus nooit worden opgedrongen. 


Een SRT Consult kost €67,50 per uur. Waarbij je rekening kunt houden dat een eerste consult zo’n 2 á 2,5 uur kan duren. Dit omdat we dan eerst een start-percentagelijst opmaken waarin we de positieve én negatieve energieën inventariseren die wij op anderen en op aspecten van het leven hebben. En dit neemt met de nodige toelichting, ook over het SRT-systeem an sich, al snel 1 tot 1,5 uur in beslag. Maar hieruit kunnen we al heel veel aflezen van waar mogelijke knelpunten zitten. Mochten we hiermee in tijd niet teveel uitlopen dan doen we direct daarna een eerste onderzoek en zuivering, anders maken we meteen een vervolgafspraak. Vervolgconsulten hoeven in de regel niet langer dan 1 á 1,5 uur te duren om een volledige zuivering voor dat moment te bewerkstelligen.


Meer informatie over SRT vind je hier 


Inschrijven