"De twee SRT-sessies die ik bij Jessica heb gevolgd liegen er niet om. Belemmerende dynamieken die al jaren speelden verbeterden enorm. Indrukwekkend om mee te maken!"


- Mayella -

SRT Consult

SRT staat voor ‘SPIRITUAL RESPONSE THERAPY’ en is een spirituele healing methode waarbij gebruik wordt gemaakt van de pendel. Met deze methode kun je jouw leven meer vormgeven, zinvoller en mooier maken. We hebben allemaal een ziel, die naast vele positieve kwaliteiten, ook belemmeringen met zich meedraagt. Deze negatieve energieën worden met SRT opgespoord, zelfs als ze in vorige levens geworteld blijken te zijn. Openstaan voor de reïncarnatie-gedachte is hierbij dus wel belangrijk.


We bellen zinnebeeldig naar ‘boven’, naar jouw ‘Hoger Zelf‘; het bovenpersoonlijke, etherische aspect van jou dat oordeelloos is en geen onderscheid maakt, geen overtuigingen of afgescheidenheid kent. Het heeft inzage in jouw ‘Zielenarchief’; het overzicht van al jouw levens vóór dit leven, het huidige leven en het kent het potentieel van al je toekomstige levens. In het belang van de groei van van jouw bewustzijn kan het zaken blootleggen, verduidelijken én zuiveren!


Het is een enorm inzichtgevende methode, de ‘kwartjes vallen’, de oorzaken van problemen worden heel duidelijk naar het bewustzijn gebracht en “Aha!” en “Oh, vandaar!” wordt dan ook vaak geroepen tijdens zo’n consult. Na de zuivering van eventuele onharmonische energiën, blokkades of verstoringen ga je meestal niet met lege handen, maar met een aantal heel mooie, geactiveerde, positieve expressies naar huis. Waarmee je nieuwe, positieve gewoontepatronen kunt aanleren. Het zijn werkelijk prachtige, 'spirituele cadeautjes’ die de kwaliteit van jouw leven zéér positief kunnen beïnvloeden! 


Let wel: SRT is geen toverstafje dat jouw problemen op magische wijze doet verdwijnen. Het is aan jou of je alle nieuwe inzichten en informatie ter harte neemt en ermee aan de slag gaat. Ieder mens heeft een vrije wil. Dit betekent dat de cliënt als persoon het laatste woord heeft. Een zielszuivering kan dus nooit worden opgedrongen.Een SRT Consult kost €70,00 per uur. Waarbij je rekening kunt houden dat het eerste consult zeker 2 uur kan duren. Dit omdat we (bij voorkeur) eerst een percentagelijst opmaken waarin we de positieve én negatieve energieën inventariseren die je op anderen en op diverse levensaspecten hebt. En dit neemt, met de nodige toelichting, al best wat tijd in beslag. Hieruit kunnen we echter al wel veel aflezen van waar mogelijke knelpunten zitten en hoe die zich met elkaar verhouden. Mocht er nog tijd overblijven dan doen we direct daarna nog een eerste onderzoek en zuivering. Anders maken we een vervolgafspraak.


Vervolgconsulten hoeven in de regel niet langer dan een uur te duren om een volledige zuivering voor dat moment te bewerkstelligen. Pas in onderstaande bestellink het aantal eenheden zelf aan en bel mij vervolgens voor een afspraak.


Let op: Voor je komtst bereid ik mij voor met een zogeheten 'prep to work' om een neutraal een zuiver kanaal te kunnen zijn voor alle informatie die door mag komen. Die voorbereiding geschiedt in een geconcentreerde en meditatieve staat, mijn verzoek daarom is om niet vóór de afgesproken tijd aan te bellen.


Meer informatie over SRT vind je hier. Bij het reserveren en bestellen ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden van Pluter-Jupito. De gegevens van jouw aanmelding worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. Door het achterlaten van je gegevens stem je in met de Privacyverklaring.


Reserveren: