Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Om aan deze wet te voldoen heb ik hier mijn privacyvoorwaarden beschreven.


Privacyverklaring

In mijn praktijk Pluter-Jupito hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. Je gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt! De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt namelijk: informatie verstrekken over praktijk ‘Pluter-Jupito’. Welke gegevens verwerk ik?


Contactformulier
Wanneer je je aanmeld voor een workshop, cursus, consult of andere mail-aanvragen doet voor één van mijn producten of diensten, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. (je naam, eventueel je telefoonnummer en je e-mailadres). De gegevens die je invult als je een vraag hebt via het contactformulier, worden slechts gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Jouw gegevens gebruik ik dus om jou te informeren over relevante zaken betreffende jouw vraag of aanmelding. Deze gegevens worden niet bewaard.

Van mensen die individueel in de praktijk komen of op locatie ontmoet verwerk ik ook adresgegevens en bankgegevens bij (pin)betalingen. Deze gegevens worden echter, naast daar waar ze vermeld worden op de af- en bijschrijvingen van de pin- en banktransacties, nergens apart opgeslagen.


Uitschrijven
Ik verspreid geen nieuwsbrief en heb daarom ook geen link voor het automatisch uitschrijven van eventuele berichten via e-mail. Wanneer je mij je e-mailadres hebt verstrekt, bijvoorbeeld omdat je je hebt aangemeld voor een workshop of andere les en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijden contact met mij op nemen. Je e-mailadres wordt dan per direct uit mijn bestand verwijderd en eveneens niet worden bewaard.


Links
Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Pluter-Jupito om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.


Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens bewaar ik op mijn computer en op een externe harde schijf. De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.


Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen. Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@pluter-jupito.nl


Wijzigingen

Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.